Φίλτρα

Φίλτρα

- €
Αντλίες κενού για δημιουργία κενού σε αεροστεγείς εγκαταστάσεις. Στην κατηγορία "Αντλίες κενού" θα ανακαλύψετε ένα ευρύ φάσμα μονοβάθμιων και διβάθμιων αντλιών κορυφαίων κατασκευαστών: REFCO, ROTHENBERGER, VALUE, FAVOR COOL κ.ά. Χρησιμοποιούνται κυρίως για δημιουργία κενού σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και για εξαγωγή αέρα από οποιοδήποτε είδος εγκαταστάσεων. Εάν δεν βρείτε το προϊόν το οποίο σας ενδιαφέρει, επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια.
Εμφάνιση 48 από 100 προϊόντα
 • Κωδικός: 031230
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/5 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 1.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 88.66
 • Κωδικός: 410418
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1/4 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 1.8CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 79.00
 • Κωδικός: 031219
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/4 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 2CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 96.62
 • Κωδικός: 410419
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1/4 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 2CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 92.07
 • Κωδικός: 031050
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/4 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 2.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 126.17
 • Κωδικός: 410420
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1/4 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 2.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 107.98
 • Κωδικός: 031240
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/3 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 3.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 163.11
 • Κωδικός: 410421
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1/3 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 3.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 141.52
 • Κωδικός: 031460
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/2 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 6CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 214.26
 • Κωδικός: 410422
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1/2 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 6CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 177.32
 • Κωδικός: 031239
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 3/4 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 8CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 257.46
 • Κωδικός: 410423
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 3/4 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 8CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 210.06
 • Κωδικός: 410424
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 12CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 233.24
 • Κωδικός: 031221
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/4 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 1.8CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 184.71
 • Κωδικός: 410425
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1/4 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 1.8CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 139.13
 • Κωδικός: 031237
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/3 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 3CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 204.03
 • Κωδικός: 031248
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/2 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 4.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 249.50
 • Κωδικός: 031231
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 3/4 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 7CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 288.71
 • Κωδικός: 031247
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 8CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 365.44
 • Κωδικός: 031242
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Не
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 12CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 438.19
 • Κωδικός: 031220
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/5 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 1.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 122.19
 • Κωδικός: 031228
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/5 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 1.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 143.22
 • Κωδικός: 410426
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1/4 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 1.8CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 117.30
 • Κωδικός: 031236
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/4 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 2CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 126.17
 • Κωδικός: 410427
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1/4 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 2.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 136.40
 • Κωδικός: 031211
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/3 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 3.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 197.21
 • Κωδικός: 410428
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1/3 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 3.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 169.14
 • Κωδικός: 031259
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/2 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 5CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 266.55
 • Κωδικός: 410429
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1/2 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 6CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 233.24
 • Κωδικός: 031250
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 3/4 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 7CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 290.99
 • Κωδικός: 410430
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 3/4 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 8CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 268.71
 • Κωδικός: 410431
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 10CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 286.44
 • Κωδικός: 031218
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/5 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Не
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 1.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 202.33
 • Κωδικός: 031238
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/5 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 1.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 223.92
 • Κωδικός: 410432
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1/4 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 1.8CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 177.32
 • Κωδικός: 031241
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/3 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 2CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 222.22
 • Κωδικός: 410433
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1/3 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 2.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 208.69
 • Κωδικός: 410434
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1/3 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 3.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 237.34
 • Κωδικός: 031224
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/2 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 4CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 284.74
 • Κωδικός: 410435
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1/2 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 4.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 263.25
 • Κωδικός: 031234
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 3/4 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 6CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 330.20
 • Κωδικός: 410436
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 3/4 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 6CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 305.54
 • Κωδικός: 031245
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 8CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 441.60
 • Κωδικός: 410437
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 8CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 343.73
 • Κωδικός: 410438
 • Κατασκευαστής/ές: DSZH
 • Ισχύς: 1 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE - 3/8" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 10CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Οχι
€ 362.82
 • Κωδικός: 031258
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/4 HP
 • Τύπος: Едностъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 3CFM
 • Μέγιστο κενό: 150micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Ναί
€ 199.49
 • Κωδικός: 031243
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 1/2 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 3.5CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Ναί
€ 344.98
 • Κωδικός: 031252
 • Κατασκευαστής/ές: VALUE
 • Ισχύς: 3/4 HP
 • Τύπος: Двустъпална
 • Βαλβίδα: Да
 • Μετρητής κενού: Да
 • Οπή σύνδεσης: 1/4" SAE
 • Ικανότητα αναρρόφησης: 5CFM
 • Μέγιστο κενό: 15micron
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_126: Кабел
 • CUSTOM_ATTRIBUTE_127: Ναί
€ 389.48