Φίλτρα

Φίλτρα

- €
Στην κατηγορία "Δείκτες ροής" θα βρείτε μια επιλογή από δείκτες ροής με διαφορετικές διαμέτρους και μεθόδους σύνδεσης για επαγγελματικό και οικιακό ψυκτικό εξοπλισμό. Εάν δεν βρείτε το προϊόν που ψάχνετε, επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια.
Εμφάνιση 29 από 29 προϊόντα
 • Κωδικός: 480304
 • Κατασκευαστής/ές: CASTEL
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Σπείρωμα: 1/4" SAE
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -30°C до +110°C
€ 10.23
 • Κωδικός: 003046
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 46bar
 • Σπείρωμα: М - 1/4" SAE / Ж - 1/4"
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50ºС до +80ºС
€ 12.96
 • Κωδικός: 480315
 • Κατασκευαστής/ές: SPORLAN
 • Σπείρωμα: 1/4" SAE
€ 13.92
 • Κωδικός: 480301
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 35 bar
 • Σπείρωμα: 6mm
 • Εύρος θερμοκρασίας: 60°C
€ 18.19
 • Κωδικός: 014L0191
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 52bar
 • Συγκόλληση: 6mm ODF
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50ºС до +80ºС
€ 20.46
 • Κωδικός: 480305
 • Κατασκευαστής/ές: CASTEL
 • Πίεση λειτουργίας: 45 bar
 • Σπείρωμα: М - 3/8" SAE / М - 3/8"
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -30°C до +110°C
€ 11.37
 • Κωδικός: 001795
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 46 barbar
 • Σπείρωμα: М - 3/8" SAE / Ж - 3/8"
 • Εύρος θερμοκρασίας: от - 50ºС до +80ºС
€ 12.96
 • Κωδικός: 480313
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 35 bar
 • Σπείρωμα: М - 3/8" SAE / М - 3/8"
 • Εύρος θερμοκρασίας: 80°C
€ 24.82
 • Κωδικός: 001268
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 46 bar
 • Συγκόλληση: 10mm ODF
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50°C до +80°C
€ 12.49
 • Κωδικός: 014L0192
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 52 bar
 • Συγκόλληση: 10mm ODF
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50ºС до +80ºС
€ 21.53
 • Κωδικός: 480309
 • Κατασκευαστής/ές: PROEX
 • Σπείρωμα: 1/2" SAE
€ 9.66
 • Κωδικός: 003049
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 46bar
 • Σπείρωμα: M - 1/2" SAE / M - 1/2"
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50ºС до +80ºС
€ 15.69
 • Κωδικός: 9003047
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 46bar
 • Σπείρωμα: М - 1/2" SAE / Ж - 1/2"
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50ºС до +80ºС
€ 15.00
 • Κωδικός: 480306
 • Κατασκευαστής/ές: CASTEL
 • Πίεση λειτουργίας: 45 bar
 • Σπείρωμα: 1/2" SAE
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -30°C до +110°C
€ 13.64
 • Κωδικός: 480303
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 35 bar
 • Σπείρωμα: 12mm
 • Εύρος θερμοκρασίας: 180°C
€ 23.19
 • Κωδικός: 001351
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 46bar
 • Συγκόλληση: 12mm ODF
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50ºС до +80ºС
€ 16.60
 • Κωδικός: 014L0193
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 52bar
 • Συγκόλληση: 12mm ODF
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50ºС до +80ºС
€ 21.20
 • Κωδικός: 480312
 • Κατασκευαστής/ές: PROEX
 • Σπείρωμα: 5/8" SAE
 • Κωδικός: 9003048
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 46bar
 • Σπείρωμα: М - 5/8" SAE / Ж - 5/8"
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50ºС до +80ºС
€ 17.05
 • Κωδικός: 883501
 • Κατασκευαστής/ές: REFCO
 • Σπείρωμα: 5/8" SAE
€ 15.35
 • Κωδικός: 9001269
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 46bar
 • Συγκόλληση: 5/8"
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50ºС до +80ºС
€ 16.37
 • Κωδικός: 014L0184
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 52bar
 • Συγκόλληση: 16mm ODF
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50ºС до +80ºС
€ 28.02
 • Κωδικός: 9001793
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 46bar
 • Συγκόλληση: 3/4"
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50ºС до +80ºС
€ 21.82
 • Κωδικός: SYJ22H11
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 46bar
 • Συγκόλληση: 7/8"
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50ºС до +80ºС
€ 23.87
 • Κωδικός: 014L0185
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 52bar
 • Συγκόλληση: 19mm ODF
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50ºС до +80ºС
€ 48.48
 • Κωδικός: 480311
 • Κατασκευαστής/ές: CASTEL
 • Πίεση λειτουργίας: 45 bar
 • Συγκόλληση: 22mm ODF
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -30°C до +110°C
€ 25.58
 • Κωδικός: 014L0186
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 52bar
 • Συγκόλληση: 22mm ODF
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -50ºС до +80ºС
€ 47.00
 • Κωδικός: 480316
 • Κατασκευαστής/ές: CASTEL
 • Πίεση λειτουργίας: 45 bar
 • Σπείρωμα: 3/8" SAE
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -30°C до +110°C
 • Κωδικός: 480222
 • Κατασκευαστής/ές: CASTEL
 • Πίεση λειτουργίας: 45 bar
 • Συγκόλληση: 10mm ODF
 • Εύρος θερμοκρασίας: от -30°C до +110°C