Φίλτρα

Φίλτρα

- €
Σε αυτήν την υποκατηγορία μπορείτε να βρείτε φωσφορούχα λάδια, η προσθήκη των οποίων γίνεται στο σύστημα ψύξης ή κλιματισμού και επιτρέπει τον εντοπισμό διαρροών φρέον.
Εμφάνιση 19 από 19 προϊόντα
 • Κωδικός: 222946
 • Κατασκευαστής/ές: NEXT
 • Κωδικός: 222948
 • Κατασκευαστής/ές: NEXT
€ 25.88
 • Κωδικός: 222947
 • Κατασκευαστής/ές: NEXT
€ 16.23
 • Κωδικός: 881803
 • Κατασκευαστής/ές: HIGHSIDE CHEMICALS
 • Κωδικός: 042316
 • Κατασκευαστής/ές: ERRECOM
€ 19.78
€ 17.05
€ 47.85
 • Κωδικός: 042318
 • Κατασκευαστής/ές: ERRECOM
€ 81.84
 • Κωδικός: 042317
 • Κατασκευαστής/ές: ERRECOM
€ 1.68
€ 6.25
 • Κωδικός: 882001
 • Κατασκευαστής/ές: REFCO
€ 57.40
 • Κωδικός: 880603
 • Κατασκευαστής/ές: REFCO
€ 158.68
€ 8.12
€ 141.52
 • Κωδικός: 062535
 • Κατασκευαστής/ές: ERRECOM
€ 56.58