ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΓΑΘΏΝ
Επιθεώρηση της αποστολής

🛡️ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΣ

Κάθε αποστολή που αποστέλλεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα https://apogee99.gr περιλαμβάνει την επιλογή «επιθεώρηση αποστολής». Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να αποσυσκευάσετε και να επιθεωρήσετε την αποστολή σας, στην παρουσία του courier πριν πληρώσετε την επιβληθείσα πληρωμή και πριν υπογράψετε το πρωτόκολλο παράδοσης.

Η επιθεώρηση της αποστολής γίνεται με σκοπό:

  • Για να βεβαιωθείτε ότι παίρνετε ακριβώς αυτό που παραγγείλατε.

  • Για να επιβεβαιώσετε το πλήρες σύνολο της αποστολής.

  • Για να βεβαιωθείτε ότι η αποστολή δεν έχει υποστεί ζημιά από τον courier κατά τη μεταφορά.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑ Η ΚΑΠΟΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΣ

  • Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα ή ζημιά , πρέπει να ζητήσετε από τον κούριερ να συντάξει Πρωτόκολλο καταστροφής αγαθών. Σε αυτή την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την αποστολή χωρίς να πληρώσετε μεταφορικά και άλλα έξοδα.

  • Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ελαττώματα ή το προϊόν δεν ταιριάζει με αυτό που παραγγείλατε έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την αποστολή χωρίς να πληρώσετε τα μεταφορικά και άλλα έξοδα.

  • Καταγγελίες σε περίπτωση ελαττωμάτων, ζημιών, ελλείψεων ή αποκλίσεων γίνονται αποδεκτές μόνο στην παρουσία του κούριερ και με πρωτόκολλο. Διαφορετικά ο ισχυρισμός δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός.

    Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την επιλογή «επιθεώρηση της αποστολής». Σας προστατεύει από την παραλαβή κατεστραμμένων αγαθών ή από την παραλαβή αγαθών, τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά που έχετε παραγγείλει.