ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΆΠΟΝΑ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ που προσφέρει η «Apogee99» Ltd.

Όλα τα προϊόντα που προσφέρει το Apogee99.gr έχουν περίοδο εμπορικής εγγύησης. Η περίοδος αυτή κυμαίνεται από 6 μήνες έως 10 χρόνια, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος. Η «Apogee99» Ltd. συμμορφώνεται με όλες τις νομικές διατάξεις του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και τις ηθικές αρχές για δίκαιο εμπόριο. Ακολουθώντας τους συνδέσμους παρακάτω μπορείτε να λάβετε γνώση του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του Νόμου περί παροχής ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακών υπηρεσιών και πώλησης αγαθών, του Νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου, με τους οποίους συμφωνείτε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας "apogee99.gr".

Άρθρο 1. Νόμιμη εγγύηση

1.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της βουλγαρικής νομοθεσίας η «Apogee99» Ltd. ευθύνεται έναντι φυσικών προσώπων καταναλωτών για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά την παράδοση του αγαθού ή καθίσταται εμφανής εντός 2 ετών από τη στιγμή αυτή. Για τους πελάτες νομικά πρόσωπα, όπως και τα φυσικά πρόσωπα που δεν αποτελούν καταναλωτές, η περίοδος εγγύησης είναι 1 έτος.

1.2. Αν έχετε παράπονο σχετικά με ελαττώματα στα προϊόντα που έχετε λάβει, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός της περιόδου της εγγύησης μέσω των εξής ηλεκτρονικών ταχυδρομείων - apogee99@abv.bg, shop.apogee99@gmail.com, sales@apogee99.com

1.3. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αποδεχτούμε το παράπονο, εάν ο πελάτης δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει αγοράσει το προϊόν από εμάς (δεν μπορεί να υποβάλει απόδειξη, τιμολόγιο, απόδειξη ταχυδρομικού εμβάσματος ή κάρτα εγγύησης).

 Άρθρο 2. Εμπορική εγγύηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Σε ορισμένες περιπτώσεις η «Apogee99» Ltd. παρέχει εμπορική εγγύηση, η οποία είναι ευνοϊκότερη για τον καταναλωτή.

Η «Apogee99» Ltd. παρέχει εξυπηρέτηση μετά την πώληση για τα ακόλουθα αγαθά:

 • Θερμάστρες υπερύθρων των μαρκών SUNDEAR, KUMTEL και MOEL. Η «Apogee99» Ltd. είναι εισαγωγέας αυτών των αγαθών. Για αυτές τις μάρκες προσφέρουμε εξυπηρέτηση κατά την περίοδο της εγγύησης και μετά από αυτήν.
 • Εργαλεία για ψυκτικό εξοπλισμό των μαρκών VALUE και REFCO.

Άρθρο 3. Είδος εμπορευμάτων: "Ανταλλακτικά"

3.1. Η περίοδος της νόμιμης εγγύησης για φυσικά πρόσωπα καταναλωτές είναι 2 έτη ή όπως αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης. Για τους πελάτες νομικά πρόσωπα, όπως και για φυσικά πρόσωπα, που δεν αποτελούν καταναλωτές η περίοδος της εγγύησης είναι 1 έτος.

3.2. Η εγγύηση παρέχεται από την «Apogee99» Ltd. Η εγγύηση περιλαμβάνει κάθε είδους κατασκευαστικά ελαττώματα.

3.3. Οι επιστροφές για ανταλλακτικά υποβάλλονται με τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Έγγραφα αγοράς: απόδειξη ή τιμολόγιο
 • Κάρτα εγγύησης (εάν το προϊόν παρέχεται με τέτοια)
 • Έγγραφο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την πραγματοποιημένη επισκευή (πρωτόκολλο εγκατάστασης από ειδικευμένο άτομο)

Άρθρο 4. Είδος εμπορευμάτων: "Εργαλεία και ανταλλακτικά για εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού"

4.1. Η περίοδος της νόμιμης εγγύησης για φυσικά πρόσωπα καταναλωτές είναι 2 έτη ή όπως αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης. Για τους πελάτες νομικά πρόσωπα, όπως και για φυσικά πρόσωπα, που δεν αποτελούν καταναλωτές η περίοδος της εγγύησης είναι 1 έτος. Για εργαλεία των μαρκών Refco και Rothenberger η περίοδος εγγύησης είναι 2 έτη.

4.2. Η εγγύηση παρέχεται από την «Apogee99» Ltd. Η εγγύηση περιλαμβάνει κάθε είδους κατασκευαστικά ελαττώματα.

4.3. Οι επιστροφές για αυτόν τον τύπο αγαθών υποβάλλονται με τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Έγγραφα αγοράς: (απόδειξη ή τιμολόγιο)
 • Κάρτα εγγύησης (εάν το προϊόν παρέχεται με τέτοια)
 • Πιστοποιητικό ικανότητας για εργασία με εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού. (πιστοποιητικό επάρκειας του ατόμου που χρησιμοποίησε ή εγκατέστησε τον εξοπλισμό.)

Άρθρο 5. Είδος εμπορευμάτων: "Τελικά προϊόντα και συσκευές"

5.1. Η περίοδος της νόμιμης εγγύησης για φυσικά πρόσωπα καταναλωτές είναι από 2 έως 10 έτη ή όπως αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης. Για τους πελάτες νομικά πρόσωπα, όπως και για φυσικά πρόσωπα, που δεν αποτελούν καταναλωτές η περίοδος της εγγύησης είναι 1 έτος.

5.2. Η περίοδος εγγύησης για κάθε τελικό προϊόν αναγράφεται στην περιγραφή του.

5.3. Η εγγύηση παρέχεται από την «Apogee99» Ltd., εισαγωγέας ή κατασκευαστής. Η εγγύηση περιλαμβάνει κάθε είδους κατασκευαστικά ελαττώματα.

5.4. Οι επιστροφές για αυτόν τον τύπο αγαθών υποβάλλονται με τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Έγγραφα αγοράς: απόδειξη ή τιμολόγιο
 • Κάρτα εγγύησης (πρωτότυπο)

Άρθρο 6. Διαδικασία επιστροφής:

6.1. Επικοινωνήστε τηλεφωνικά κατά την περίοδο της εγγύησης με το τμήμα καταγγελιών μας: 00359899266044.
6.2. Στείλτε το ελαττωματικό προϊόν με τα αναφερόμενα έγγραφα για τον αντίστοιχο τύπο προϊόντος και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη).
6.3. Μετά την ανάλυση του ελαττώματος, θα ειδοποιηθείτε εντός 30 ημερών εάν η επιστροφή θα γίνει αποδεκτή. Αν αποδεχθεί ακατάλληλη λειτουργία ή ότι δεν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες εγκατάστασης ή λειτουργίας, η καταγγελία δε θα γίνει αποδεκτή.

Άρθρο 7. Διαδικασία βάσιμης καταγγελίας:

7.1. Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει αποδεκτή, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει μία από τις καθορισμένες επιλογές:

 • Αντικατάσταση των εμπορευμάτων με νέο.
 • Επιλέξτε άλλο προϊόν για την αντίστοιχη τιμή.
 • Επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.

Άρθρο 8. Διαδικασία σε περίπτωση αβάσιμης καταγγελίας:

8.1. Ως αβάσιμος ισχυρισμός για καταγγελία θεωρείται οποιοσδήποτε δεν πληρεί τις απαιτήσεις (δεν υπάρχουν υποχρεωτικά συνοδευτικά έγγραφα • το ελάττωμα των εμπορευμάτων συνέβη λόγω ακατάλληλης λειτουργίας, εγκατάστασης ή αποθήκευσης).

8.2. Σε περίπτωση αβάσιμης καταγγελίας εκτελούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Έκδοση αναφοράς σχετικά με τον λόγο απόρριψης της εγγύησης.
 • Επιστροφή των εμπορευμάτων στον πελάτη (τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ίδιο).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

 • Τα έξοδα μεταφοράς για την επιστροφή των εμπορευμάτων βαρύνουν τον πελάτη.
 • Παρακαλώ αποσυσκευάστε και επιθεωρήστε την αποστολή σας, κατά την παράδοση, για πληρότητα, απουσίες και παραμορφώσεις στην παρουσία του courier.
 • Η εγγύηση για όλα τα ανταλλακτικά ισχύει μόνο εάν είναι εγκατεστημένα από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την αντίστοιχη μάρκα, για το οποίο πρέπει να υποβληθεί έγγραφο από το σέρβις για την επιδιόρθωση που πραγματοποιήθηκε.
 • Οι καταγγελίες για προϊόντα που λείπουν, σπάζουν ή έχουν υποστεί ζημιά γίνονται δεκτές μόνο στην παρουσία του courier, για το οποίο πρέπει να συνταχθεί πρωτόκολλο.
 • Σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση από άτομο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί τέτοιου είδους δραστηριότητες, ο πωλητής δεν ευθύνεται.