Φίλτρα

Φίλτρα

- €
Εδώ θα βρείτε πυκνωτές για συμπιεστές κλιματιστικών διαφορετικής χωρητικότητας, περίβλημα αλουμινίου και μεγάλο αριθμό ακροδεκτών σύνδεσης.
Εμφάνιση 13 από 13 προϊόντα
 • Κωδικός: 220506
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 45x90 mm
 • Χωρητικότητα: 25 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2x4
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 3.86
 • Κωδικός: 220507
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 50x110 mm
 • Χωρητικότητα: 30 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2x4
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 3.86
 • Κωδικός: 220508
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 50x110 mm
 • Χωρητικότητα: 35 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2x4
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 4.49
 • Κωδικός: 220509
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 50x110 mm
 • Χωρητικότητα: 40 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2x4
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 4.49
 • Κωδικός: 220510
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 50x110 mm
 • Χωρητικότητα: 45 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2x4
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 5.12
 • Κωδικός: 220511
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 50x110 mm
 • Χωρητικότητα: 50 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2x4
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 5.63
 • Κωδικός: 220512
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 60x110 mm
 • Χωρητικότητα: 60 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2x4
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 5.63
 • Κωδικός: 220514
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 60x110 mm
 • Χωρητικότητα: 65 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2x4
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 6.82
 • Κωδικός: 220501
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 50x110 mm
 • Χωρητικότητα: 30+1.5 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2, 1x3, 1x4
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 5.68
 • Κωδικός: 220582
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 50x110 mm
 • Χωρητικότητα: 35+6 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2, 1x3, 1x4
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 6.82
 • Κωδικός: 220515
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 50x120 mm
 • Χωρητικότητα: 35+1.5 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2, 1x3, 1x4
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 5.68
 • Κωδικός: 220516
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 50x110 mm
 • Χωρητικότητα: 50+5 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2, 1x3, 1x4
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 6.76