Φίλτρα

Φίλτρα

- €
Εδώ θα βρείτε πυκνωτές λειτουργίας διαφορετικής χωρητικότητας, με ακροδέκτες και με καλώδιο, κατάλληλους για ηλεκτροκινητήρες, αντλίες και συμπιεστές.
Εμφάνιση 45 από 45 προϊόντα
 • Κωδικός: 220307
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 32х55 mm
 • Χωρητικότητα: 1 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 1.71
 • Κωδικός: 220309
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 32х55 mm
 • Χωρητικότητα: 1.5 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 1.82
 • Κωδικός: 220127
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 32х55 mm
 • Χωρητικότητα: 2 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 1.76
 • Κωδικός: 220102
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 32х55 mm
 • Χωρητικότητα: 2.5 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 1.81
 • Κωδικός: 220103
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 32х55 mm
 • Χωρητικότητα: 3 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 2.05
 • Κωδικός: 220104
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 32х55 mm
 • Χωρητικότητα: 3.15 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 2.46
 • Κωδικός: 220105
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 32х55 mm
 • Χωρητικότητα: 4 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 1.93
 • Κωδικός: 220106
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 32х55 mm
 • Χωρητικότητα: 5 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 1.91
 • Κωδικός: 220107
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 32х55 mm
 • Χωρητικότητα: 6 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 1.99
 • Κωδικός: 220129
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 32х55 mm
 • Χωρητικότητα: 6 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабел
€ 2.44
 • Κωδικός: 220109
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 36х70 mm
 • Χωρητικότητα: 8 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 2.27
 • Κωδικός: 220110
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 36х70 mm
 • Χωρητικότητα: 10 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 2.27
 • Κωδικός: 033622
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 36х70 mm
 • Χωρητικότητα: 10 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабел
€ 2.67
 • Κωδικός: 220111
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 36х70 mm
 • Χωρητικότητα: 12 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 2.50
 • Κωδικός: 220131
 • Κατασκευαστής/ές: MONDO
 • Διαστάσεις: 40x73 mm
 • Χωρητικότητα: 12 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабел
€ 2.73
 • Κωδικός: 220112
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 36х70 mm
 • Χωρητικότητα: 12.5 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 2.56
 • Κωδικός: 033623
 • Κατασκευαστής/ές: SKL
 • Διαστάσεις: 35x67 mm
 • Χωρητικότητα: 12.5 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабел
€ 2.84
 • Κωδικός: 220113
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 36х70 mm
 • Χωρητικότητα: 14 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 2.67
 • Κωδικός: 033624
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 36х70 mm
 • Χωρητικότητα: 14 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабел
€ 3.00
 • Κωδικός: 220124
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 36х70 mm
 • Χωρητικότητα: 15 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 3.41
 • Κωδικός: 220114
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 40x70 mm
 • Χωρητικότητα: 16 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 2.84
 • Κωδικός: 041239
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 40x70 mm
 • Χωρητικότητα: 16 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабел
€ 3.30
 • Κωδικός: 220145
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 40x70 mm
 • Χωρητικότητα: 18 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 2.84
 • Κωδικός: 220115
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 40x70 mm
 • Χωρητικότητα: 18 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 3.35
 • Κωδικός: 033615
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 40x70 mm
 • Χωρητικότητα: 20 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабел
€ 3.58
 • Κωδικός: 220116
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 45x75 mm
 • Χωρητικότητα: 25 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 4.09
 • Κωδικός: 033617
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 40x70 mm
 • Χωρητικότητα: 25 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабел
€ 4.09
 • Κωδικός: 220117
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 45x95 mm
 • Χωρητικότητα: 30 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 4.04
 • Κωδικός: 033619
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 45x75 mm
 • Χωρητικότητα: 30 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабел
€ 4.66
 • Κωδικός: 220118
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 45х92 mm
 • Χωρητικότητα: 35 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 4.54
 • Κωδικός: 033621
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 45х92 mm
 • Χωρητικότητα: 35 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабел
€ 4.83
 • Κωδικός: 220119
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 45х92 mm
 • Χωρητικότητα: 40 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 5.40
 • Κωδικός: 041218
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 45х92 mm
 • Χωρητικότητα: 40 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабел
€ 4.77
 • Κωδικός: 220120
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 50х90 mm
 • Χωρητικότητα: 45 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 5.63
 • Κωδικός: 041219
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 50х90 mm
 • Χωρητικότητα: 45 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 1x2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабел
€ 6.14
 • Κωδικός: 220121
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 50х90 mm
 • Χωρητικότητα: 50 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 6.48
 • Κωδικός: 220122
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 50х90 mm
 • Χωρητικότητα: 55 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 6.82
 • Κωδικός: 220125
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 55х117 mm
 • Χωρητικότητα: 60 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 6.71
 • Κωδικός: 220128
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 55х117 mm
 • Χωρητικότητα: 70 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 7.33
 • Κωδικός: 220123
 • Κατασκευαστής/ές: JK
 • Διαστάσεις: 55х135 mm
 • Χωρητικότητα: 80 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 8.13
 • Κωδικός: 220130
 • Διαστάσεις: 55х116 mm
 • Χωρητικότητα: 100 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 450VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 13.07
 • Κωδικός: 220126
 • Κατασκευαστής/ές: SKL
 • Διαστάσεις: 36х97 mm
 • Χωρητικότητα: 125 / 160 μF
 • Τύπος: Пусков
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 330VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 4.26
 • Κωδικός: 011352
 • Κατασκευαστής/ές: MASCOTOP
 • Διαστάσεις: 51х31х70 mm
 • Χωρητικότητα: 0.9 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 2100VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 8.18
 • Κωδικός: 011354
 • Κατασκευαστής/ές: MASCOTOP
 • Διαστάσεις: 51х31х70 mm
 • Χωρητικότητα: 1.1 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 2100VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 6.82
 • Κωδικός: 011353
 • Κατασκευαστής/ές: CANDY, WHIRLPOOL, ARISTON, DELONGHI, MOULINEX, MASCOTOP
 • Διαστάσεις: 51х31х70 mm
 • Χωρητικότητα: 1 μF
 • Τύπος: Работен
 • Ακροδέκτης: 2х2
 • Τάση λειτουργίας: 2100VAC
 • Σύνδεση: Кабелни обувки
€ 7.50