Φίλτρα

Φίλτρα

- €
Στην κατηγορία "Σφαιρική βάνα" θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία σφαιρικών βανών διακοπής φρέον, διαφορετικών διαμέτρων για συστήματα ψύξης και κλιματισμού με αμφίδρομη ροή φρέον. Τα μοντέλα με βελόνα σέρβις παρέχουν ευκολία για τη διαίρεση της εγκατάστασης σε τμήματα και τη δυνατότητα επισκευής χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε το ψυκτικό από ολόκληρο το σύστημα. Οι βάνες είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους φρέον. Εάν δεν βρείτε το προϊόν που ψάχνετε, επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια.
Εμφάνιση 48 από 68 προϊόντα
 • Κωδικός: SBV-13001
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 6mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 18.41
 • Κωδικός: 000062
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 6mm ODS
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 19.78
 • Κωδικός: 9002903
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 140bar
 • Συγκόλληση: 1/4"
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 28.99
 • Κωδικός: 9003066
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 140bar
 • Συγκόλληση: 6mm
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 28.99
 • Κωδικός: CBVT 03H001
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 140bar
 • Συγκόλληση: 3/8"
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 27.65
 • Κωδικός: 9003067
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 140bar
 • Συγκόλληση: 10mm
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 30.69
 • Κωδικός: 9002899
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 140bar
 • Συγκόλληση: 1/2"
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 33.08
 • Κωδικός: 9003068
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 140bar
 • Συγκόλληση: 12mm
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 33.08
 • Κωδικός: 9002900
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 140bar
 • Συγκόλληση: 16mm
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 36.15
 • Κωδικός: 9002901
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 140bar
 • Συγκόλληση: 18mm
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 46.72
 • Κωδικός: 9002902
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 140bar
 • Συγκόλληση: 22mm
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 55.92
 • Κωδικός: CBVT 03-002
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 120bar
 • Συγκόλληση: 10mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 38.25
 • Κωδικός: 9001825
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 120bar
 • Συγκόλληση: 12mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 21.82
 • Κωδικός: 9001826
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 120bar
 • Συγκόλληση: 16mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 21.82
 • Κωδικός: 9001827
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 120bar
 • Συγκόλληση: 18mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 31.37
 • Κωδικός: CBVT 11-001
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 120bar
 • Συγκόλληση: 35mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 77.77
 • Κωδικός: 9001831
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 120bar
 • Συγκόλληση: 42mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 96.84
 • Κωδικός: 007030
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 6mm ODS
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 21.82
 • Κωδικός: 009L7031
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 10mm ODS
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 25.92
 • Κωδικός: 0070321
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 12mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 18.93
 • Κωδικός: 009L7032
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 5/8" ODS
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 18.93
 • Κωδικός: 007035
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 18mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 30.01
 • Κωδικός: 007025
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 7/8" ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 30.69
 • Κωδικός: 009L7033
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 28mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 40.18
 • Κωδικός: 009L7027
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 1 3/8" ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 61.38
 • Κωδικός: 000070
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 15mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 21.14
 • Κωδικός: 009L7034
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 42mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 97.75
 • Κωδικός: 009L7029
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 2 1/8" ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 168.97
 • Κωδικός: 009L7036
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 2 5/8" ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 172.03
 • Κωδικός: 009L7037
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 3 1/8" ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 173.51
 • Κωδικός: 009L7060
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 6mm ODS
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 23.47
 • Κωδικός: 007061
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 10mm ODF/ODS
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 26.50
 • Κωδικός: 009L7062
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 12mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 23.47
 • Κωδικός: 007053
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 5/8" ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 24.27
 • Κωδικός: 009L7065
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 18mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 31.09
 • Κωδικός: 009L7055
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 7/8" ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 31.83
 • Κωδικός: 009L7063
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 28mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 44.73
 • Κωδικός: 009L7057
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 1 3/8"
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 66.67
 • Κωδικός: 009L7064
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 42mm ODS
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 102.30
 • Κωδικός: 009L7059
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 2 1/8" ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 173.51
 • Κωδικός: 009L7066
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 2 5/8" ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 176.58
 • Κωδικός: 009L7067
 • Κατασκευαστής/ές: DANFOSS
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 3 1/8" ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 178.06
 • Κωδικός: 9001067
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 1/4" ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 18.41
 • Κωδικός: SBV-13003
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 10mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 19.10
 • Κωδικός: SBV-13021
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 10mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 19.78
 • Κωδικός: 000063
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 10mm ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 19.10
 • Κωδικός: 001892
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 10mm ODS
 • Βαλβίδα σέρβις: да
€ 19.86
 • Κωδικός: SBV-13037
 • Κατασκευαστής/ές: SANHUA
 • Πίεση λειτουργίας: 45bar
 • Συγκόλληση: 3/8" ODF
 • Βαλβίδα σέρβις: не
€ 18.41