Φίλτρα

Φίλτρα

- €
Εμφάνιση 39 από 39 προϊόντα
 • Κωδικός: 3710181
 • Τύπος: Мека
 • Διάμετρος: 1/4" (φ6.35)mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.68mm
€ 2.15
 • Κωδικός: 371018
 • Τύπος: Мека
 • Διάμετρος: 1/4" (φ6.35)mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.76mm
€ 2.86
 • Κωδικός: 3710182
 • Τύπος: Мека
 • Διάμετρος: 1/4" (φ6.35)mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 3.51
 • Κωδικός: 3710141
 • Τύπος: Мека
 • Διάμετρος: 3/8" (φ9.52)mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.68mm
€ 4.59
 • Κωδικός: 371014
 • Τύπος: Мека
 • Διάμετρος: 3/8" (φ9.52)mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.81mm
€ 4.74
 • Κωδικός: 3710142
 • Τύπος: Мека
 • Διάμετρος: 3/8" (φ9.52)mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 5.63
 • Κωδικός: 3710131
 • Τύπος: Мека
 • Διάμετρος: 1/2" (φ12.7)mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.68mm
€ 4.41
 • Κωδικός: 371013
 • Τύπος: Мека
 • Διάμετρος: 1/2" (φ12.7)mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.81mm
€ 6.47
 • Κωδικός: 3710132
 • Τύπος: Мека
 • Διάμετρος: 1/2" (φ12.7)mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 7.72
 • Κωδικός: 371019
 • Τύπος: Мека
 • Διάμετρος: 5/8" (φ15.87)mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.89mm
€ 8.52
 • Κωδικός: 3710192
 • Τύπος: Мека
 • Διάμετρος: 5/8" (φ15.87)mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 10.22
 • Κωδικός: 371023
 • Τύπος: Мека
 • Διάμετρος: 3/4" (φ19.05)mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.89mm
€ 11.43
 • Κωδικός: 3710232
 • Τύπος: Мека
 • Διάμετρος: 3/4" (φ19.05)mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 12.26
 • Κωδικός: 371002
 • Τύπος: Мека милиметрова
 • Διάμετρος: 6mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 3.27
 • Κωδικός: 371003
 • Τύπος: Мека милиметрова
 • Διάμετρος: 8mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 4.79
 • Κωδικός: 3710041
 • Τύπος: Мека милиметрова
 • Διάμετρος: 10mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.75mm
€ 3.70
 • Κωδικός: 371004
 • Τύπος: Мека милиметрова
 • Διάμετρος: 10mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 5.87
 • Κωδικός: 371021
 • Τύπος: Мека милиметрова
 • Διάμετρος: 12mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.75mm
€ 5.39
 • Κωδικός: 371005
 • Τύπος: Мека милиметрова
 • Διάμετρος: 12mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 7.34
 • Κωδικός: 371015
 • Τύπος: Мека милиметрова
 • Διάμετρος: 15mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.8mm
€ 7.92
 • Κωδικός: 3710152
 • Τύπος: Мека милиметрова
 • Διάμετρος: 15mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 9.45
 • Κωδικός: 3710061
 • Τύπος: Мека милиметрова
 • Διάμετρος: 16mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.8mm
€ 8.67
 • Κωδικός: 371006
 • Τύπος: Мека милиметрова
 • Διάμετρος: 16mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 10.09
 • Κωδικός: 3710071
 • Τύπος: Мека милиметрова
 • Διάμετρος: 18mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.8mm
€ 9.52
 • Κωδικός: 371007
 • Τύπος: Мека милиметрова
 • Διάμετρος: 18mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 11.14
 • Κωδικός: 3710201
 • Τύπος: Мека милиметрова
 • Διάμετρος: 22mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.9mm
€ 11.52
 • Κωδικός: 371020
 • Τύπος: Мека милиметрова
 • Διάμετρος: 22mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 13.97
 • Κωδικός: 371010
 • Τύπος: Твърда милиметрова
 • Διάμετρος: 12mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 7.22
 • Κωδικός: 371025
 • Τύπος: Твърда милиметрова
 • Διάμετρος: 15mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.7mm
€ 6.35
 • Κωδικός: 371024
 • Τύπος: Твърда милиметрова
 • Διάμετρος: 15mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 8.74
 • Κωδικός: 371028
 • Τύπος: Твърда милиметрова
 • Διάμετρος: 18mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.7mm
€ 7.75
 • Κωδικός: 371035
 • Τύπος: Твърда милиметрова
 • Διάμετρος: 19mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.7mm
€ 9.82
 • Κωδικός: 371030
 • Τύπος: Твърда милиметрова
 • Διάμετρος: 22mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.8mm
€ 10.82
 • Κωδικός: 371029
 • Τύπος: Твърда милиметрова
 • Διάμετρος: 28mm
 • Πάχος τοιχώματος: 0.8mm
€ 13.35
 • Κωδικός: 371011
 • Τύπος: Твърда милиметрова
 • Διάμετρος: 35mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1mm
€ 22.38
 • Κωδικός: 371031
 • Τύπος: Твърда милиметрова
 • Διάμετρος: 54mm
 • Πάχος τοιχώματος: 1.5mm
€ 48.23
 • Κωδικός: 371034
 • Τύπος: Твърда милиметрова
 • Διάμετρος: 54mm
 • Πάχος τοιχώματος: 2mm
€ 65.76